توضیحات درباره کانال آرارات تحلیل :


تحلیل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارائه سیگنال های خرید و فروش با ضریب خطای بسیار پائین با بهره مندی از اساتید بنام بازار سرمایه و مدیران صندوق ها

https://telegram.me/signalararat

 

#بورس #تحلیل #سهام #اقتصادی #سیگنال #خرید #فروش #خطا #سرمایه #صندوق #اساتیددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.