توضیحات درباره کانال آدام اسمیت :


📈شاگرد بازار

🔍برسی بازار های مالی ایران و کلیه ی فعالیت های اقتصادی

‼️تحلیل و سیگنال های ارائه شده تنها نظرات شخصیت و هیچ گونه سیگنال خرید و فروشی نیست

Admin @Adam_smithadmin

🌺حق مطالب را با کمک به کودکان کار، زنان بی سرپرست ادا کنید🌺در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.