کانال آخرین خبر پارس آباد

کانال آخرین خبر پارس آباد

بزرگترین رسانه خبری پارس آباد💯

آخرین خبر پارس آباد📣
______________________

ارتباط با مدیر کانال:👇
@siamak74088

لینک اینستاگرام 👇
Instagram.com/parsabad_today

یادداشت اردبیل 👇🏻
@Yaddasht_Ardabil

کانال آخرین خبر پارس آباد