کانال آخرین خبر هرمزگان

♦️در استان خود به روزترین باشید♦️

🔹ارتباط با ادمین کانال رسمی آخرین خبر در هرمزگان👇
@Akharin_khabar_hormozgan
🔸ارتباط با مدیریت استان ها👇

@AK_ostanha1

لینک شامد👇
‏http://t.me/itdmcbot start=hormozgan_today

کانال آخرین خبر هرمزگان

ورود به کانال
تبلیغ کانال