توضیحات درباره کانال آخرین اخبار حمل و نقل :


کانال اختصاصی رانندگان ناوگان سنگین،حمل و نقل و تخصیص سهمیه سوخت. برای ارتباط با ما کلیک کنید: @PoshtibaneTarh

کانال آخرین اخبار حمل و نقلدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.