توضیحات درباره کانال آب و هوای کل ایران :


به نام خدا

تاریخ تاسیس کانال: ۱۴۰۰/۲/۱

توجه‌ کنید خطا در علم هواشناسی همیشه وجود دارد. اما این اطمینان داده می شود که مطالب اینجا مورد رضایت شما باشد. لطفا بمانید و ما را حمایت کنید. تصاویر، پیشنهادات و سوالات خود را به آیدی زیر بفرستید.
@amir26536در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.