تیپ شناسی شخصیت

هدیه ای ارزشمند از طرف علیرضا ذوقی مربی بهبود روابط فردی و سازمانی به شمایی که مشتاق پیشرفت و تحول در زندگی هستید. این دعوتنامه را در کانال زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/zoghi_learning

 

#تیپ #شناسی #شخصیت #روابط #فردی #سازمانی #آموزشی #روانشناسی #روانکاوی #پیشرفت #تحول #هدیه

ورود به کانال