توضیحات درباره کاانل تلگرام تحلیل سهام :


کاانل تلگرام تحلیل سهام

این کانال شامل سیگنال و تحلیل های مربوط به بورس و بازار سرمایه میباشد.

https://telegram.me/sahamtahlil

#سهام #بازار_بورس #بورسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.