توضیحات درباره پیج اینستاگرام سلامتی اینجاست :


این‌پیج شعبه ی دیگری ندارد و هیچ گونه فعالیتی در تلگرام کانال و برنامه های مشابه دیگر ندارد اسامی مشابه در کانالها و موارد دیگر تقلبی و فیک میباشنددر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.