نمایندگی ۲۰۸۲ ایران خودرو حاجیان

این کانال در مورد کلیه شرایط فروش و نام نویسی و قیمت خودروهای تولید شده در نمایندگی های ایران خودرو میباشد

https://telegram.me/ikco2082

 

#خودرو #ماشین #شرایط #فروش #نمایندگی #قیمت #خرید #ایرانخودرو

ورود به کانال