نمایشگاه و فروشگاه شاباجی و آباجی

شما را به نمایشگاه و فروشگاه دست سازه ها و تولیدات کارگاهی با نقوش ایرانی دعوت می کنیم…
در ضمن اگر دست سازه دارید با ما تماس بگیرید

https://t.me/shabpersian

 

 

#نمایشگاه #فروشگاه #دستسازه #تولیدات #کارگاهی #نقوش #ایرانی #دستبند #انگشتر #چوبی #انگشترچوبی

ورود به کانال
تبلیغ کانال