نجوم هفت اورنگ کویر

ارائه ی مطالب جدید ، به روز و کامل نجومی از جمله اختر فیزیک ، نجوم کروی ، مکانیک سماوی و … .

گفتمان های تخصصی برای منجمان حرفه ای و آشنایی با شگفتی های جهان برای آماتور ها.

https://telegram.me/haftorangkavir

 

 

#نجوم #فضا #اختر #فیزیک #مکانیک #سماوی #منجمان #کهکشان #مریخ #منظومه #شمسی

 

ورود به کانال
تبلیغ کانال