کانال ملکه عدالت تاوریژ

تنظیم دادخواست و شکایت و اظهارنامه از طریق تلگرام و حضوری.
مشاوره و وکالت تخصصی در کلیه زمینه های کیفری و حقوقی.
ثبت شرکت و ثبت برند و تغییرات

https://telegram.me/malakeedalat

 

#حقوق #مشاوره #قانونی #کیفری #وکالت #دعاوی #مهریه #نفقه #حضانت #قرارداد #دادخواست #اظهارنامه #ثبت #شرکت #کارت #بازرگانی

ورود به کانال
تبلیغ کانال