توضیحات درباره مشاوره پیش از ازدواج :


با این که چند سالی است بر مشاوره های پیش از ازدواج، به عنوان اقدامی ضروری و تعیین کننده برای ازدواج موفق تاکید شده است ولی هنوز این موضوع جایگاه خود را در میان خانواده ها باز نکرده است و متاسفانه هنوز شاهد ازدواج هایی عجولانه، بدون شناخت طرفین از یکدیگر و براساس احساسات زودگذر هستیم.

ما در این کانال به شما کمک می کنیم ازدواج آگاهانه و بدون شکست داشته باشید.

https://telegram.me/pishazezdevaj

 

#مشاوره #ازدواج #ضروری #روانشناسی #خانواده #آگاهانه #شناخت #احساسات

 در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.