توضیحات درباره مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی مهندس فضیلت خواه :


این کانال صرفا جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی درباره موضوعات آموزشی است.

https://telegram.me/moshaverehfazilatkhah

 

 

#آموزشی #تحصیلی #مشاوره_تحصیلی #مهندس_فضیلت_خواه #انتخاب_رشته #انگیزشی #درسی #کنکور #آزمون_سراسری #اخبار #سازمان_سنجش #آینده_شغلی #دانشگاه #موفقیتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.