مجله هنری چیکو

مجله هنری چیکو به معرفی آثار حرفه ای های هنر در تمام زمینه های هنری پرداخته و مطالب بسیار جالبی را برای مخاطبان خود در نظر گرفته است و هر روز مطالب خود را آپدیت میکند .

در سایت این مجله نیز هنرمندان می توانند در تمام زمینه های هنر اقدام به برگزاری نمایشگاه مجازی و یا معرفی خود نمایند .www.cheeko.net

https://telegram.me/cheekomag

 

#مجله #هنری #آثار #مطالب #نمایشگاه #مجازی #گالری

ورود به کانال