فروشگاه و انگشترسازی سروقدی

کانال سروقدی دارای عکس و قیمت های تولیدی انگشتر می باشد .

https://telegram.me/sarveghadi

 

 

#انگشتر #فروشگاه #انگشتر_سازی #سروقدی #انگشتر_سنگ #آماتیست #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #زبرجد #رکاب_دستساز #برلیان

ورود به کانال
تبلیغ کانال