توضیحات درباره عکس پروفایل هی شعر میبافم برایت تا :


هی شعر میبافم برایت تا
از شاعران ویژه ات باشم
با شال قرمز سر بچرخانم عکاس باشی سوژه ات باشم…

#مریم_قهرمانلو


عکس پروفایلسایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.