توضیحات درباره عکس پروفایل من به تو مربوطم طوری‌که اندوه :


من
به تو مربوطم
طوری‌که اندوه به شب
طوری‌که صدای بنان به حاشیه غروب
طوری‌که آن قناری زرد غمگین به شاملو
بی‌آنکه هیچ‌کدام
دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشیم…

#لیلا_کردبچه

عکس پروفایلدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.