توضیحات درباره عکس پروفایل تلگرام گفتی چه کسی در چه :


گفتی چه کسی در چه خیالی به کجایی
بی‌تاب توأم ، محو توأم ، خانه خرابم

#بیدل_دهلوی

عکس پروفایل تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.