توضیحات درباره عکس پروفایل تلگرام گر بگویم که تو در :


گر بگویم که تو در خون منی
بُهتان نیست…!

#هوشنگ_ابتهاج

عکس پروفایل تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.