توضیحات درباره عکس نوشته جالب میدونست من دوسش دارم همینم نقطه :


میدونست من دوسش دارم
همینم نقطه ضعفم بود💘
#شادمهر_عقیلی🎶

عکس نوشته جالبدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.