توضیحات درباره عکسنوشته تلگرام کشتیِ خیالت در جای جایِ من :


کشتیِ خیالت
در جای جایِ من لنگر انداخته
پیشِ از من
همه تو را در من می‌بینند…

#فاطمه_سلاطین

عکسنوشته تلگرامدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.