توضیحات درباره شرکت تعاونی کدو آذین تواندشت بابلسر :


کنده کاری روی کدو تزئینی، نوآوری در صنایع دستی، ساخت انواع صنایع دستی با کدو تزئینی، مبتکر حمیدرضا گل محمدی تواندشتی ..

https://telegram.me/kadoazin

 

#کدو #تزئینی #صنایع #دستی #ساخت #مبتکر #خلاقانهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.