توضیحات درباره کانال دکتر هلاکویی :


کانالی پر از آرامش ،به کانال بزرگترین مشاور ازدواج و خانواده جهان، دکتر هلاکویی بپیوندید.

https://telegram.me/holakuyi

 

#مشاوره #ازدواج #خانواده #جهان #دکتر #هلاکویی #روانشناسی #موفقیت #سلامت #رواندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.