توضیحات درباره ربات مدیریت :


ربات مدیریتی کانال و گروه
– واترمارک تصاویر
– کوتاه کننده لینک
– ساخت نظرسنجی و لایک
-ساخت دکمه شیشه ای با امکان اشتراک گذاری در گروه و کانال
– مدیریت گروه ها

tg://resolve?domain=afzayeshibot

 

 

#ربات #مدیریت #کانال #واترمارک #تصاویر #ساخت #نظرسنجی #لایک #دکمه #شیشه_ایدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.