دوره مطالعاتی نوروز دانشگاه تهران (کنکوری ها و سوم دبیرستان)

بهترین استفاده را از ایام نوروز ببرید باحضور اساتید برجسته کنکور تدریس نکات و رفع اشکال دروس پیش دانشگاهی و پایه به همراه مشاور و پشتیبان علمی در تمام ساعات مطالعه،سرویس رفت و برگشت رایگان

محل برگزاری:دانشگاه تهران

تلفن های تماس:۴۴۶١١۴۵٠ – ٠٩٢١٧٩٣١٢۶٩

 

https://telegram.me/tumsdoremotaleati

 

#دوره #مطالعاتی #دانشگاه #تهران #کنکور #تدریس #نکات #دبیرستان

ورود به کانال