توضیحات درباره دست سازهای چرمی :


کانال تلگرام دست ساز های چرمی

https://telegram.me/zhovan_charm

 

#چرمی #دستی #صنایع #کیف #کفش #چرمدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.