خدمات اداری و حقوقی زمان

بهترین وکیل شما برای انجام کارهای ثبت ، شهرداری و امور اداری
جهاد کشاورزی- امور اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام- مجلس شورای اسلامی- سازمان زمین و مسکن- کشتیرانی جمهوری اسلامی- بانکی و امور مالی-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان امور مالیاتی کشور
گروه خدمات اداری و حقوقی زمان09128330735

https://telegram.me/zamanservice

 

 

#وکیل #وکالت #حقوقی #قوانین #امور #ثبت #شهرداری #اداری #اراضی #جهاد #کشاورزی #کشتیرانی #بانکی #مالیاتی

ورود به کانال