توضیحات درباره ترجمه متون تخصصی بیولوژی سلولی و مولکولی :


✍️ترجمه متون تخصصی زیست شناسی
#میکروبیولوژی #ژنتیک #سلولی #بیوشیمی
فارسی به انگلیسی
انگلیسی به فارسی

ارتباط با ادمین: @NoushinBiotech

✅عضویت در کانال

tg://resolve?domain=Microbiologytranslate

 

#ترجمه #متون #زیست #زیست_شناسی #میکروبیولوژی #ژنتیک #مولکولی #سلولی #تخصصی #مقالهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.