توضیحات درباره باشگاه سلامت و مشاوره نوجوانان و جوانان افق :


*ارایه مشاوره فردی
*آموزش مهارت های زندگی
*آموزش روش های پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی (اعتیاد،اچ آی وی/ایدز)
#رایگان
#ویژه نوجوانان و جوانان دختر (۱۰-۲۴سال)
#تحت نظارت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، یونیسف و دانشگاه علوم پزشکی ایران

tg://resolve?domain=ofogh_health_club

 

#مشاوره #فردی #مهارت #زندگی #پیشگیری #رفتار #پرخطر #آسیب #اجتماعی #اعتیاد #نوجوانان #جوانان #یونیسفدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.