بازده: صدای کسب و کار

کانال بازده مطالب و مقالات سایت بازده را که پیرامون کسب و کار، کارآفرینی، موفقیت، روانشناسی، سبک زندگی، اخبار مهم روز ایران و جهان، اقتصاد و … است را به طور روزانه و به شکل مرتب انعکاس میدهد

https://telegram.me/BazdehJournal

 

#کسب #درآمد #کارآفرینی #روانشناسی #اقتصاد #اخبار #کار

ورود به کانال