بازاریابی چند سطحی

کانالی برای بازاریابان و دوستداران بازاریابی شبکه ای حاوی جملات انگیزشی جهت فالو و پراسپک کردن و اطلاع از آخرین اخبار

مربوط به شرکتهای بازاریابی … فک کنم یکبار تو عمرت باید یه تکونی به خودت بدی پس بیا با ما

https://telegram.me/mlmNetworkDotIr

 

 

#بازاریابی #شبکه #اخبار #تجارت #اقتصاد #تحول #نگرش #توسعه #کالا #برنامه

ورود به کانال
تبلیغ کانال