توضیحات درباره اوضاع و احکام نجومی :


احکام نجومی ایام و لیالی و اوضاع کواکب مثل قمر در عقرب و یا شرف قمر .

https://telegram.me/yasin120

لینک کانال تغییر پیدا کرده است به کانال زیر مراجعه نموده و عنوان کانال مدنظر خود را جستجو نمایید

tg://resolve?domain=joinchat/BHFykjwjN3shs7Kg-6URiA

 

#نجوم #علم #ستاره #شناسی #کوکب #اختر #کواکب #قمر #کیهان #منظومه #شمسی #بروج #مشتری #زهره


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.