توضیحات درباره انجمن برقکاران بابل :


در این گروه ، برقکاران تجربه های خود را به اشتراک می گذارند و باهم آشنا می شوند

tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAEI-0UjWZIwMWJMz9w

 

 

#برقکاری #دکوراسیون #برق #نورپردازی #برق #تجربه #برقکاران #خلاقیت #ساختماندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.